Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

AF ze spustem (zdjęcie)

Określa, czy ostrość ma być ustawiana automatycznie, gdy naciśniesz przycisk migawki do połowy. Wybierz [WYŁ.], aby oddzielnie ustawić ostrość i ekspozycję.

  1. MENU(Ustawienia niestandard.) → [AF ze spustem] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Automatyczna regulacja ostrości włącza się po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.
Automatyczna regulacja ostrości nie włącza się nawet po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.

Wskazówka

  • Gdy opcja [AF ze spustem] ma ustawienie [WYŁ.], ciągle możesz korzystać z funkcji [AF włączony].