Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Sterow.AF/MF

Możesz łatwo przełączyć tryb regulacji ostrości z automatycznej na ręczną i z powrotem, wykonując zdjęcie bez zmiany położenia urządzenia.

  1. Przesuń dźwignię przełącznika AF/MF/AEL do położenia AF/MF, a potem naciśnij przycisk AF/MF.

Przy automatycznej regulacji ostrości:
Tymczasowo przełącza tryb regulacji ostrości na ręczny. Ustaw ostrość, gdy wciśnięty jest przycisk AF/MF.

Przy ręcznej regulacji ostrości:
Tymczasowo przełącza tryb regulacji ostrości na automatyczny, gdy wciśnięty jest przycisk AF/MF, i blokuje ostrość.

Wskazówka

  • Jeśli wybierzesz [Zm. regulacji AF/MF] w opcji [Przycisk AF/MF] pod pozycją [Ust. przyc. Własne], tryb regulacji ostrości pozostaje włączony, nawet jeśli zdejmiesz palec z przycisku.