Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Obrót ekranu

Wybiera orientację przy wyświetlaniu zdjęć.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Obrót ekranu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Obraz jest wyświetlany zgodnie z danymi orientacji w jego pliku. Możesz obrócić obraz, korzystając z funkcji obracania. Nawet jeśli urządzenie jest przechylone, orientacja wyświetlania zostaje zachowana.
Ręczny:
Obraz jest wyświetlany zgodnie z danymi orientacji w jego pliku. Możesz obrócić obraz, korzystając z funkcji obracania.
WYŁ.:
Zawsze wyświetla zdjęcia w poziomej orientacji.