Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Korzystanie z „Quick Navi”

Możesz zmieniać ustawienia bezpośrednio na ekranie Quick Navi podczas korzystania z wizjera.

  1. Naciskaj przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania) na pokrętle sterowania, aż ekran będzie ustawiony na [Wizjer].
  2. Naciśnij przycisk Fn (funkcja), aby przełączyć ekran na ekran Quick Navi.

  3. Wybierz odpowiednią funkcję, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  4. Przekręć pokrętło przednie, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
    • Niektóre wartości można dokładnie ustawić, przekręcając pokrętło tylne.

Zmiana ustawień na oddzielnym ekranie

  • Wybierz odpowiednią funkcję w kroku 3, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. Otwiera się oddzielny ekran ustawień dla wybranej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby wprowadzić ustawienia.