Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Przycisk DISP (Monitor)

Umożliwia wybór trybów wyświetlania na ekranie wybieranych w opcji (Ustawienia wyświetlania) w trybie wykonywania zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] [Monitor] → odpowiednie ustawienie → [Enter].
    Dostępne są elementy oznaczone symbolem .

Szczegóły pozycji menu

Wyświetl. graf.:
Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące fotografowania lub filmowania. Pokazuje szybkość migawki i wartość przysłony w postaci graficznej.
Wyśw. wsz. info.:
Pokazuje dane zapisu.
Brak informacji:
Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Histogram:
Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
Poziom:
Wskazanie, czy urządzenie jest ustawione prosto w poziomie i płaszczyźnie przód-tył. Gdy urządzenie jest wypoziomowane w obu płaszczyznach, wskaźnik zmienia kolor na zielony.
Wizjer:
Wyświetla informacje dotyczące fotografowania z wizjerem.