Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Film

Podczas nagrywania filmu możesz ustawić szybkość migawki i wartość przysłony na wybraną wartość. Możesz również sprawdzić kąt ujęcia przed wykonaniem zdjęć.

  1. Ustaw pokrętło trybu na (Film).
  2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Film] → odpowiednie ustawienie.
    • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.
  3. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.
    • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły pozycji menu

Program Auto:
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony). Pozostałe ustawienia można dobierać ręcznie i ustawienia te zostaną zachowane.

Priorytet przysłony:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.

Priorytet migawki:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu szybkości migawki.

Ekspozycji ręcznej:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i liczba przysłony).

  • Opcje (Priorytet przysłony), (Priorytet migawki) i (Ekspozycji ręcznej) są dostępne tylko przy ustawionym trybie ostrości „MF” (Ostrość ręczna).