Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Nagrywanie filmów

Możesz zapisać filmy, naciskając przycisk MOVIE.

  1. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

  2. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwaga

  • Aby ustawić szybkość migawki i wartość przysłony na wybrane wartości, ustaw tryb na (Film).
  • Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie użyta funkcja taka jak zoom, zostanie zapisany dźwięk uruchomionego mechanizmu. Może zostać również utrwalony dźwięk przycisku MOVIE, gdy naciśniesz przycisk MOVIE, by zatrzymać nagrywanie.
  • Informacje na temat ciągłego czasu filmowania w przypadku nagrywania filmu można znaleźć w rozdziale „Dostępny czas nagrywania filmów”. Po zakończeniu nagrywania filmu można wznowić nagrywanie, naciskając ponownie przycisk MOVIE. W zależności od temperatury otoczenia zapis może zostać przerwany automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
  • W pewnych sytuacjach, podczas rejestrowania obrazów mogą zostać zarejestrowane odgłosy zaczepów paska na ramię (trójkątne zaczepy).
  • Skierowanie aparatu w stronę bardzo jasnego źródła światła podczas nagrywania filmów przy niskiej czułości ISO może spowodować, że obszary o dużej intensywności na monitorze zostaną zarejestrowane w ciemniejszych odcieniach.