Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Przesyłanie obrazów do smartfonu z systemem Android (udostępnianie jednym dotknięciem NFC)

Jednym dotknięciem możesz połączyć urządzenie i smartfon z systemem Android i z obsługą NFC, a potem przesyłać zdjęcie wyświetlane na ekranie urządzenia bezpośrednio do smartfonu. W przypadku filmów można przesyłać tylko filmy MP4 zarejestrowane przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [MP4].

 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
 2. Wyświetl pojedyncze zdjęcie na urządzeniu.
 3. Dotknij smartfonem urządzenia.

  Urządzenie i smartfon zostaną połączone, a na smartfonie zostanie automatycznie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile; następnie wyświetlone zdjęcie zostanie przesłane do smartfonu.

  • Przed dotknięciem smartfonu należy wyłączyć na nim funkcje usypiania i blokady ekranu.
  • Funkcja NFC jest dostępna tylko wtedy, gdy na urządzeniu wyświetlony jest symbol (znak N).
  • Zetknij smartfon z urządzeniem na 1-2 sekundy, aż zostanie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile.
  • Aby przesłać dwa lub więcej obrazów, wybierz MENU → (Sieć bezprzew.)[Wyślij do smartfona], aby wybrać obrazy. Po pojawieniu się ekranu połączenia użyj NFC, aby połączyć urządzenie i smartfon.

Informacje dotyczące NFC

NFC to rozwiązanie pozwalające na bezprzewodową komunikację na niewielką odległość różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, etykiety IC itp. NFC upraszcza komunikację danych, która sprowadza się do zetknięcia wyznaczonych punktów.

 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Uwaga

 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj następującą procedurę.
  • W przypadku smartfonu z systemem Android
   Uruchom aplikację PlayMemories Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
  • W przypadku urządzeń iPhone/iPad
   Wybierz aplikację PlayMemories Mobile w menu ustawień i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Obrazy RAW przy przesyłaniu są konwertowane do formatu JPEG.
 • Jeśli na urządzeniu jest wyświetlany indeks obrazów, nie można przesyłać obrazów przy użyciu funkcji NFC.
 • Jeśli nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie, a następnie przesuń smartfon powoli w stronę (znaku N) na urządzeniu.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Jeśli urządzenie jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Upewnij się, że funkcja NFC smartfonu jest włączona.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] ma ustawienie [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [Wyłącz].
 • Nie możesz wysłać filmów w formacie AVCHD.
 • Nie można wysyłać filmów w formacie XAVC S.