Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Lepsza automatyka

Urządzenie automatycznie rozpoznaje i ocenia warunki wykonywania zdjęć, a potem dokonuje odpowiednich ustawień.

Urządzenie może wykonać wiele zdjęć i stworzyć zdjęcie składane itp., wykorzystując więcej ustawień fotografowania niż w trybie inteligentnej automatyki, czego efektem jest lepsza jakość zdjęć.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb auto).
 2. MENU(Ustawienia fotografowa.) → [Tryb auto][Lepsza automatyka].
  • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.
 3. Skieruj aparat na obiekt.
  Gdy aparat rozpozna scenę, na ekranie pojawia się ikona rozpoznanej sceny. W razie konieczności pojawia się również funkcja wykonywania zdjęć odpowiednia dla rozpoznanej sceny oraz liczba zwolnień migawki.

 4. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.
  Gdy aparat wykona wiele zdjęć, automatycznie wybiera i zapisuje odpowiednie. Możesz również zapisać wszystkie zdjęcia, ustawiając opcję [Poj. zdj. Lepsza aut.].

Uwaga

 • Gdy urządzenie tworzy zdjęcia składane, proces zapisu trwa dłużej niż zwykle.
 • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy korzystasz z funkcji zoomu innych niż zoom optyczny.
 • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w niektórych warunkach otoczenia.
 • Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], urządzenie nie może utworzyć obrazu łączonego.