Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

BULB

Przy dłuższej ekspozycji można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu.

Opcja BULB nadaje się do fotografowania świetlnych śladów, np. fajerwerków.

 1. Ustaw pokrętło trybu na M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Przekręć pokrętło tylne w prawo, aż pojawi się [BULB].
 3. Wybierz wartość przysłony (liczba F) przy użyciu pokrętła przedniego.
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez czas wykonywania zdjęcia.
  Dopóki przycisk migawki jest wciśnięty, migawka pozostaje otwarta.

Uwaga

 • Z uwagi na wydłużony czas otwarcia migawki i większe prawdopodobieństwo poruszenia aparatu wskazane jest korzystanie ze statywu.
 • Im dłuższy czas ekspozycji, tym więcej szumów widocznych jest na zdjęciu.
 • Po wykonaniu zdjęcia zostanie wykonana operacja redukcji szumów, która trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Jednak nie można wykonać kolejnych zdjęć, gdy trwa redukcja szumów.
 • W następujących sytuacjach nie można ustawić szybkości migawki na [BULB]:
  • Gdy włączona jest funkcja [Zdj. z uśmiechem].
  • Gdy włączona jest funkcja [Auto HDR].
  • Gdy opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.].
  • Gdy włączona jest funkcja [Wieloklatk. red. sz.].
  • Gdy funkcja [Tryb pracy] ma ustawienie [Zdjęcia seryjne], [Bracket seryjny], [Zdj. ser. pier. czasu] lub [Samowyzw. (ser.)].
  Jeśli używasz powyższych funkcji, gdy szybkość migawki ustawiona jest na [BULB], szybkość migawki zostanie tymczasowo ustawiona na 30 sekund.

Wskazówka

 • Obrazy zarejestrowane w trybie [BULB] często są rozmyte. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie) z funkcją blokady spustu migawki.