Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wspomaganie MF (zdjęcie)

Automatycznie powiększa obraz na ekranie, co ułatwia ręczne ustawianie ostrości. Funkcja ta działa w trybie ręcznej regulacji ostrości oraz bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wspomaganie MF][WŁ.].
  2. Ustaw ostrość, przekręcając pierścień regulacji ostrości.
  • Obraz zostanie powiększony. Możesz jeszcze bardziej powiększyć obrazy, naciskając na środku pokrętła sterowania.

Uwaga

  • Nie można używać funkcji [Wspomaganie MF] przy nagrywaniu filmów.
  • Funkcja [Wspomaganie MF] jest dostępna tylko po zamocowaniu obiektywu z bagnetem E.

Wskazówka

  • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając kolejno: MENU(Ustawienia niestandard.) → [Czas pow. ust. ostr.].