Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ustawianie daty i godziny

Po włączeniu aparatu po raz pierwszy lub po inicjalizacji funkcji pojawi się ekran ustawiania daty i godziny.

 1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WŁ., aby włączyć aparat.
  Pojawi się ekran ustawiania daty i godziny.
 2. Sprawdź, czy na ekranie wybrano [Enter], a następnie naciśnij na pokrętle sterowania.
 3. Wybierz właściwą lokalizację geograficzną, a następnie naciśnij .
 4. Stroną górną/dolną pokrętła sterowania lub obracając pokrętłem sterowania wybierz właściwą opcję, po czym naciśnij w środku.
 5. Stroną górną/dolną/lewą/prawą ustaw [Czas letni/zimowy] lub [Zmiana czasu:], [Date/Czas] oraz [Format daty:], po czym naciśnij w środku.
  • Północ to 12:00 AM, a południe - 12:00 PM.
 6. Powtórz czynności opisane w punktach 4 i 5, aby ustawić inne opcje, po czym wybierz [Enter] i naciśnij .
  • Aby anulować procedurę ustawiania daty i godziny, naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

 • Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na obrazy. Korzystając z programu PlayMemories Home, można nałożyć datę na obrazy, po czym je zapisać i wydrukować.
 • Jeżeli ustawianie daty i godziny zostanie anulowane w połowie, wówczas ekran ustawiania daty i godziny będzie się pojawiać po każdorazowym włączeniu aparatu.