Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Zakładanie obiektywu

Przed założeniem obiektywu przełącznik zasilania aparatu należy ustawić w pozycji WYŁ.

 1. Ściągnij osłonę korpusu (A) z aparatu oraz tylną osłonę obiektywu (B) z tylnej strony obiektywu.

  • Wymianę obiektywu należy przeprowadzić szybko, unikając zapylonych miejsc, aby do wnętrza aparatu nie przedostały się drobiny kurzu lub inne zanieczyszczenia.
  • Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów należy z obiektywu ściągnąć przednią osłonę obiektywu.
 2. Zamocuj obiektyw, po uprzednim wyrównaniu dwóch białych znaczników indeksowych (znaczników mocowania) na obiektywie i na aparacie

  • Aparat należy trzymać otworem obiektywu skierowanym w dół, aby do jego wnętrza nie przedostały się drobiny kurzu i zanieczyszczenia.
 3. Docisnąwszy lekko obiektyw do aparatu, obróć go zgodnie z kierunkiem strzałki, aż do pozycji blokady, co sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem.

  • W trakcie mocowania obiektyw należy trzymać prosto.

Uwaga

 • Mocując obiektyw, należy uważać, aby nie nacisnąć przycisku zwolnienia obiektywu.
 • W trakcie mocowania obiektywu nie wolno używać nadmiernej siły.
 • Obiektyw z bagnetem A (sprzedawany oddzielnie) wymaga adaptera obiektywu (sprzedawany oddzielnie). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej razem z adapterem obiektywu.
 • W przypadku robienia zdjęć pełnoklatkowych należy używać obiektywu zgodnego z trybem pełnoklatkowym.
 • W przypadku obiektywu wyposażonego w gniazdo statywu, obiektyw należy mocować na statywie wykorzystując właśnie to gniazdo, co pomoże zrównoważyć ciężar obiektywu.
 • W przypadku przenoszenia aparatu z zamocowanym obiektywem należy dobrze trzymać zarówno aparat, jak i obiektyw.
 • Nie należy chwytać za tę część obiektywu, która wysuwa się przy korzystaniu z zoomu lub regulacji ostrości.