Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ładowanie akumulatora włożonego do aparatu

Przed pierwszym użyciem aparatu, akumulator należy naładować. Naładowany akumulator będzie się powoli wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji utrwalenia ciekawego ujęcia, przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów akumulator należy naładować.

 1. Wyłącz zasilanie.
 2. Za pośrednictwem przewodu microUSB (w zestawie) podłącz aparat do akumulatora włożonego do zasilacza sieciowego (w zestawie), a zasilacz sieciowy podłącz do gniazda elektrycznego.

  Lampka ładowania
  Podświetlona: Ładowanie
  Wyłączona: Ładowanie zakończone
  Miga: Błąd ładowania lub ładowanie chwilowo przerwane, ponieważ temperatura aparatu nie mieści się w odpowiednim zakresie

Czas ładowania (pełne naładowanie)

Czas ładowania przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) wynosi około 150 min.

 • Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora lub warunków ładowania.
 • Akumulator można ładować, nawet gdy nie został całkowicie rozładowany.
 • Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora (w zestawie) w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach ładowanie może trwać dłużej.
 • Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, wystarczy odłączyć przewód microUSB i sprawdzić (wskaźnik rozładowania) na ekranie.

Uwaga

 • Jeżeli lampka ładowania miga, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Migająca lampka ładowania aparatu po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego oznacza, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, ponieważ temperatura wykracza poza zalecany zakres. Gdy temperatura wróci do właściwego przedziału, ładowanie zostanie wznowione. Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
 • Podłączyć zasilacz sieciowy do najbliższego gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia problemów podczas korzystania z zasilacza sieciowego, natychmiast należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odciąć źródło zasilania.
 • W przypadku korzystania z nowego akumulatora lub z akumulatora, który nie był używany przez długi czas, lampka ładowania może szybko migać podczas pierwszego ładowania. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Nie należy w sposób ciągły lub wielokrotnie ładować akumulatora bez jego użytkowania, jeżeli jest już całkowicie lub prawie całkowicie naładowany. Może to doprowadzić do pogorszenia jego wydajności.
 • Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego.
 • Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów, przewodów microUSB (w zestawie) i zasilaczy sieciowych (w zestawie) marki Sony.