Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

W trakcie rejestrowania obrazów kąt widzenia stopniowo się zmienia.

  • W zależności od używanego obiektywu, kąt widzenia może stopniowo się zmieniać w trakcie ustawiania ostrości. Wspomniana zmiana kąta widzenia może być bardziej widoczna po ustawieniu trybu ostrości [Ciągły AF] (AF-C) (w tym [Sporty], gdy wykorzystywana jest funkcja Wybór sceny). Nie ma to wpływu na faktycznie rejestrowane obrazy.
    Skontaktuj się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony, aby dowiedzieć się, jakie obiektywy można zastosować.