Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Tryb ostrości

Określa metodę regulacji ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

(Pojedynczy AF) (ustawienie domyślne):
Po zakończeniu regulacji ostrości urządzenie blokuje ustawienie ostrości. Gdy obiekt się nie porusza, użyj opcji [Pojedynczy AF].

(Ciągły AF):
Urządzenie ciągle ustawia ostrość, dopóki przycisk migawki jest wciśnięty do połowy. Tej opcji użyj, gdy obiekt porusza się.

(Ostrość DMF):
Pozwala łączyć funkcje ręcznej regulacji ostrości i automatycznej regulacji ostrości.

(Ostrość ręczna):
Pozwala ręcznie ustawić ostrość.

Uwaga

  • Jeśli odległość do obiektu jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiektyw miękką szmatką itp.
  • Gdy opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Ciągły AF], po nastawieniu ostrości nie rozlega się sygnał dźwiękowy.
  • W zależności od używanego obiektywu, kąt widzenia może stopniowo się zmieniać w trakcie ustawiania ostrości. Wspomniana zmiana kąta widzenia może być bardziej widoczna po ustawieniu trybu ostrości [Ciągły AF] (AF-C) (w tym [Sporty], gdy wykorzystywana jest funkcja Wybór sceny). Nie ma to wpływu na faktycznie rejestrowane obrazy. Skontaktuj się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony, aby dowiedzieć się, jakie obiektywy można zastosować.