Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Ta opp film

Du kan ta opp film ved å trykke på MOVIE-knappen.

  1. Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak.

  2. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Merknad

  • For å justere lukkerhastigheten og blenderverdien til de ønskede innstillingene, må du stille inn opptaksmodus på (Film).
  • Hvis du bruker f.eks. zoomefunksjonen når du tar opp en film, vil støyen fra produktets arbeidsoperasjoner også tas opp. Lyden av MOVIE-knappen kan komme til å tas opp når du trykker på MOVIE-knappen for å stoppe opptaket.
  • Kontinuerlig opptakstid for et filmopptak, se "Opptakstid for film". Når filmopptaket er avsluttet, kan du starte det igjen ved å trykke på MOVIE-knappen på nytt. Opptaket kan stoppes av hensyn til produktet, hvis produkt- eller batteritemperaturen blir for høy.
  • Når du gjør opptak, kan lyden av krokene på skulderremmen (trekantkroker) bli tatt opp, avhengig av situasjonen.