Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Intelligent Auto

Produktet analyserer motivet, slik at du kan fotografere med de innstillingene som passer best.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Opptaksmod.] [Intelligent Auto].
  2. Rett kameraet mot motivet.
    Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen.

  3. Juster fokus og ta bildet.

Merknad

  • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
  • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne disse scenene på riktig måte.