Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Om scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning bruker modusene [Intelligent Auto] og [Fremragende auto].

Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner produktet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.

Scenegjenkjenning:

Ikon og veivisere, for eksempel (Portrett), (Spedbarn), (Nattportrett), (Nattscene), (Portrett i motlys), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Søkelys), (Svakt lys), (Nattscene med stativ) eller (Håndh. kam. i halvlys) vises.

Bildebehandling:

Seriebilder, Sakte synkron., Auto HDR, Dagslyssynk., Langsom lukker, Håndh. kam. i halvlys

Merknad

  • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Av], gjenkjennes ikke scenene [Portrett], [Portrett i motlys], [Nattportrett] og [Spedbarn].