Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Øye-AF

Kameraet fokuserer på motivets øyne mens knappen holdes nede.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.] → tilordne [Øye-AF]-funksjonen til den ønskede knappen.
 2. Rett kameraet mot personens ansikt, og trykk på knappen du har tilordnet [Øye-AF]-funksjonen til.
 3. Trykk på lukkerknappen mens du trykker på knappen.

Merknad

 • Avhengig av forholdene er det ikke sikkert at kameraet klarer å fokusere på øynene. I slike tilfeller registrerer kameraet et ansikt og fokuserer på dette.
 • Hvis kameraet ikke gjenkjenner ansiktet til en person , kan du ikke bruke [Øye-AF].
 • Under visse forhold kan du ikke bruke [Øye-AF], som for eksempel hvis innstillingen for [Fokusmodus] er [Kontinuerlig AF] eller [Manuelt fokus] osv.
 • [Øye-AF] fungerer kanskje ikke i følgende situasjoner:
  • Når en person har på seg solbriller.
  • Når øynene dekkes til av hår.
  • Under forhold med lite lys eller med motlys.
  • Når øynene er lukket.
  • Når personen er i skyggen.
  • Når personen ikke er i fokus.

Hint

 • Når kameraet fokuserer på øynene og [Smil/Ansiktsregistr.] er [På], vises en registreringsramme over ansiktet etter først å ha ligget over øynene. Når [Smil/Ansiktsregistr.] er [Av], blir en registreringsramme værende over øynene i et visst tidsrom.

Merknad

 • Du kan ikke stille inn funksjonen [Øye-AF][Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].