Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Tilp. skjermkn.-inns.

Ved å tilordne funksjoner til ulike knapper går det raskere å utføre handlinger ved å trykke på riktig knapp når opptaksinformasjonsskjermen vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn en funksjon på den ønskede tasten.

Merknad

  • Enkelte funksjoner kan ikke tilordnes til bestemte taster.