Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

LCD-skjermen blir mørk etter kort tid.

  • Hvis det går en viss tid uten at du bruker produktet, aktiveres strømsparemodus. Strømsparemodus avsluttes når du betjener produktet, for eksempel når du trykker lukkerknappen halvveis ned.