Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

SSID/Tilbakest. PO

Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] og [Smart fjernkontr. integrert] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen.

  1. MENU(Trådløs) → [SSID/Tilbakest. PO] [OK].

Merknad

  • Hvis du kobler dette produktet til smarttelefonen etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.