Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Smart fjernkontr. integrert

Du kan bruke en smarttelefon som fjernkontroll for dette produktet og ta stillbilder eller ta opp filmer. Stillbilder/filmer som er tatt opp ved hjelp av fjernkontrollen, sendes til smarttelefonen fra produktet. Applikasjonen PlayMemories Mobile må være installert på smarttelefonen din.

  1. MENU → (Applikasjon) → [Applikasjonsliste][Smart fjernkontr. integrert].
  2. Når produktet er klart til tilkobling, vises et informasjonsskjermbilde på produktet. Koble sammen smarttelefonen og produktet ved hjelp av den viste informasjonen.
    • Tilkoblingsinnstillingene varierer fra telefon til telefon.

  3. Kontroller bildekomposisjonen på skjermen til smarttelefonen, og trykk deretter på lukkerknappen (A) på smarttelefonen for å ta et bilde.
    • Knappen (B) brukes til å endre innstillinger som for eksempel [EV], [Selvutl.] og [Vis og vurder].

Merknad

  • Når du tar opp filmer ved å bruke en smarttelefon som fjernkontroll, blir skjermen på produktet mørkere.
  • Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Smart fjernkontr. integrert] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU → (Trådløs)[SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
  • Avhengig av fremtidige versjonsoppgraderinger kan driftsprosedyrene eller skjermvisningene endres uten varsel.