Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Zoominnstilling

Du kan velge produktets zoomeinnstilling.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Zoominnstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kun optisk zoom:
Optisk zoom er aktivert. Du kan bruke smart zoom-funksjonen hvis innstillingen for [Bildestørr.] er [M] eller [S].

På: Klart bilde-zoom (standardinnstillingen):
Selv om zoomområdet til den optiske zoomen er overskredet, forstørrer produktet bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

På: Digital zoom:
Når zoomområdet for [Klart bilde-zoom] overskrides, forstørres bildene til maksimal størrelse. Dette vil imidlertid resultere i redusert bildekvalitet.

Merknad

  • Still inn [Kun optisk zoom] hvis du ønsker å forstørre bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.