Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet

Zoomefunksjonen til produktet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på skjermen, endres i samsvar med den valgte zoomefunksjonen.

(1) Optisk zoomområde
Zoom bilder i zoomområdet til et objektiv.
Når et objektiv med elektrisk zoom monteres på produktet, vises det optiske zoomområdet på zoomlinjen.
Når et objektiv uten elektrisk zoom monteres på produktet, vises det optiske zoomområdet ikke på zoomlinjen.

(2) Smart zoomområde ()
Zoom bilder uten at den opprinnelige kvaliteten forringes, ved delvis å beskjære et bilde (kun når bildestørrelsen er [M] eller [S]).

(3) Tøm bildezoomområdet ()
Zoom bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse. Still først inn [Zoominnstilling][På: Klart bilde-zoom] eller [På: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde ()
Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess. Når du velger [På: Digital zoom] for [Zoominnstilling], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

Merknad

 • Standardinnstillingen for [Bildestørr.] er [L]. For å bruke smart zoom, må du endre [Bildestørr.] til [M] eller [S].
 • I følgende situasjoner er ingen andre zoomefunksjoner enn optisk zoom tilgjengelig:
  • [Panoramafotografer.]
  • [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser]
  • [Kvalitet]er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
 • Du kan ikke bruke smart zoom-funksjonen til film.
 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er [Målemodus] låst til [Multi].
 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er ikke følgende funksjoner tilgjengelige:
  • [Ansiktsgjenkjenning]
  • [Målsøking-AF]
  • [Autom. innramm.]