Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fatningsadapter

Du kan bruke en fatningsadapter (selges separat) til å montere et objektiv med A-Fatning (selges separat) på dette produktet.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med fatningsadapteren .

Merknad

  • Du vil kanskje ikke kunne bruke fatningsadapteren med visse objektiver. Forhør deg med Sony-forhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter om kompatible objektiver.
  • Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
  • Lyder som objektivet og produktet lager under bruk, kan fanges opp under filmopptak.
    Du kan slå av lyden ved å velge MENU[Kamerainnst.] [Lydopptak] [Av].
  • Det kan ta lang tid eller være vanskelig for produktet å fokusere, avhengig av motivet og hvilket objektiv som brukes.
  • Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes.