Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fokusforstørrer

Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Fokusforstørrer].
  2. Trykk på på midten av kontrollhjulet for å forstørre bildet og velge den posisjonen du vil forstørre, ved hjelp av øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
  3. Bekreft fokus.
  4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Hint

  • Hver gang du trykker på , endres forstørrelsen.
  • Hvis du fokuserer manuelt, kan du justere fokus mens bildet forstørres.
  • Funksjonen [Fokusforstørrer] utløses når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
  • Du kan ta bilder mens et bilde er forstørret, men produktet tar et fullformatbilde.
  • Funksjonen [Fokusforstørrer] vil utløses etter at bildet er tatt.
  • Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU(Tilpassede innstillinger) → [Fokusforstørrelsestid].