Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

MF-assistent (stillbilde)

Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette fungerer ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [MF-assistent][På].
  2. Drei fokusringen for å justere fokus.
  • Bildet forstørres. Du kan forstørre bildet ytterligere ved å trykke på midt på kontrollhjulet.

Merknad

  • Du kan ikke bruke [MF-assistent] mens du tar opp film.
  • [MF-assistent] er tilgjengelig kun når et objektiv med E-fatning er montert.

Hint

  • Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU(Tilpassede innstillinger) → [Fokusforstørrelsestid].