Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Avs. av 4K-stillbilde

Overfører stillbilder i 4K-oppløsning via en HDMI-kabel til en TV som støtter 4K.

  1. Slå av dette produktet og TV-en.
  2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på dette produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

  3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
  4. Slå på dette produktet.
  5. Spill av et stillbilde og trykk deretter på nederste del av kontrollhjulet.
    Stillbildet genereres med en oppløsning på 4K.
    • Du kan generere stillbilder med en oppløsning på 4K ved å velge MENU(Avspilling) → [Avs. av 4K-stillbilde][OK].

Merknad

  • Denne menyen er bare tilgjengelig ved bruk av 4K-kompatible TV-er. Nærmere detaljer finner du i TV-ens bruksanvisning.