Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Ta stillbilder

Tar stillbilder.

 1. Still inn opptaksmodus på (Intelligent Auto).

  • Hvis en annen funksjon er tilordnet til senterknappen, må du velge MENU → (Kamerainnst.) → [Opptaksmod.][Intelligent Auto].
 2. Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet.
 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  Når bildet er i fokus, tennes indikatoren ( eller ).

 4. Trykk lukkerknappen helt ned.

Fokusindikator

tennes:
Bildet er i fokus.

blinker:
Fokusering mislyktes.

tennes:
Bildet er i fokus. Den fokuserte posisjonen vil endres for å passe med motivets bevegelse.

tennes:
Fokusering pågår.

Hint

 • Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen.Når [Kontinuerlig AF] er stilt inn, høres ikke pipetonen når fokus oppnås.
 • I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
  • Når det er mørkt og motivet er langt unna.
  • Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
  • Når motivet ses gjennom glass.
  • Når motivet beveger seg raskt.
  • Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
  • Ved blinkende lys.
  • Når motivet er i motlys.
  • Kontinuerlig gjentatt mønster, som f.eks. en bygningsfasade.