Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Starte den nedlastede appen

Start en applikasjon som er blitt lastet ned fra nedlastingssiden for applikasjoner, PlayMemories Camera Apps.

  1. MENU(Applikasjon) → [Applikasjonsliste]→ den applikasjonen du ønsker å starte.

Hint

Hvordan starte apper raskere

Tilordne [Nedlastingsapp.] og [Applikasjonsliste] til den tilpassede tasten. Du kan starte applikasjoner eller vise en applikasjonsliste bare ved å trykke på den tilpassede tasten mens skjermbildet med opptaksinformasjon vises.