Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Bruke MENU-elementer

I denne delen lærer du å endre innstillinger som har med alle kameraoperasjoner å gjøre, og å utføre kamerafunksjoner, inklusive fotografering, avspilling og bruksmetoder.

  1. Trykk på MENU-knappen for å vises menyskjermbildet.

  2. Velg det aktuelle MENU-elementet ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller til venstre på kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på midt på kontrollhjulet.
    • Skjermbildet vil kanskje ikke gå direkte fra trinn 1 til trinn 3, avhengig av innstillingen for [Rutemeny].

  3. Velg det ønskede innstillingselementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på på kontrollhjulet.
    • Velg et ikon på toppen av skjermen, og trykk på venstre/høyre side av kontrollhjulet for å gå til et annet MENU-element.

  4. Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på for å bekrefte valget.