Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Koble produktet til en iPhone eller iPad

  1. Velg modellnavnet til dette produktet (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-innstillingsskjermbildet til din iPhone eller iPad.

  2. Angi passordet som vises på dette produktet.


    iPhone- eller iPad-enheten er koblet til produktet.
  3. Bekreft at din iPhone eller iPad er tilkoblet til den "SSID"-en som vises på dette produktet.

  4. Gå tilbake til startskjermbildet, og kjør PlayMemories Mobile.