Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Om [Kameraveiviser]

[Kameraveiviser] viser beskrivelser av MENU-elementer og innstillingene, og hvis en funksjon ikke kan stilles inn, også årsaken til dette.

  1. Trykk på MENU-knappen.
  2. Velg det ønskede MENU-elementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
  3. Trykk på ? (Kameraveiviser-knapp).

    Deretter vises brukerveiledningen for MENU-elementet du valgte i trinn 2.

    • Hvis du trykker på på midten av kontrollhjulet etter at du har valgt et element som vises i grått, vises årsaken til at det aktuelle elementet ikke kan stilles inn.