Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fremragende auto

Produktet gjenkjenner og vurderer automatisk opptaksforholdene og setter passende innstillinger automatisk.

Produktet kan blant annet ta seriebilder, generere sammensatte bilder og ta bilder med høyere kvalitet ettersom det har tilgang til flere opptaksinnstillinger sammenlignet med Intelligent auto-modus.
 1. Juster fokus og ta bildet.
  Når kameraet tar seriebilder, velges og lagres bildet som er best egnet, automatisk. Du kan også lagre alle bilder ved å stille inn [F. auto bildeekstr.].
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Opptaksmod.][Fremragende auto].
 3. Rett kameraet mot motivet.
  Når kameraet kjenner igjen en scene, vises ikonet for scenegjenkjenning på skjermen. Om nødvendig vises også den aktuelle opptaksfunksjonen for den gjenkjente scenen og hvor mange ganger lukkeren utløses.

Merknad

 • Når produktet brukes til å lage sammensatte bilder, tar opptaksprosessen mer tid enn vanlig.
 • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
 • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke lage et sammensatt bilde.