Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Hvitbalanse

Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Hvitbalanse] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Produktet registrerer lyskilden automatisk, og justerer fargetonene deretter.
Dagslys:
Fargetonene justeres for å ta hensyn til dagslyset.
Skygge:
Fargetonene justeres for å ta hensyn til skygger.
Overskyet:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til at det er overskyet.
Hvitglødende:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til steder under strålende lamper, eller under klart lys, som f.eks. i et fotostudio.
Fluor.: Varmt hvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til varmt, hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Kjølig hvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Dagslyshvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til nøytralt, hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Dagslys:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til fluorescerende dagslys.
Blits:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til blitslys.
Under vann auto:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til fotografering under vann.

F.-temp./filter:
Justerer fargetonene etter lyskilden. Oppnår effekten av CC-filtre (fargekompensering) for fotografering.

Kundetilpasset:
Bruker hvitbalanseinnstillingen som er lagret i [Tilpasset innst.].

Tilpasset innst.:
Lagrer den grunnleggende hvite fargen under lysforholdene for opptaksmiljøet.

Hint

  • Du kan trykke på den høyre siden av kontrollhjulet for å vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetemperaturen etter behov.
  • I [F.-temp./filter] kan du bruke den høyre knappen til å vise skjermen for fargetemperaturinnstilling og foreta en innstilling. Hvis du trykker på den høyre knappen igjen, vises finjusteringsskjermen, så du kan foreta finjusteringer ved behov.

Merknad

  • [Hvitbalanse] er låst til [Auto] i følgende situasjoner:
    • [Intelligent Auto]
    • [Fremragende auto]
    • [Scenevalg]