Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Stille inn dato og klokkeslett

Når du slår på kameraet for første gang eller etter at du har initialisert funksjonene, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett.

 1. Sett strømbryteren på ON for å slå på kameraet.
  Innstillingsskjermen for dato og klokkeslett vises.
 2. Kontroller at [Enter] er valgt på skjermen, og trykk deretter på på kontrollhjulet.
 3. Velg ønsket geografisk sted, og trykk deretter på .
 4. Velg et innstillingselement ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på på midten.
 5. Still inn [Sommertid] eller [Dato/Klokkeslett] og [Datoformat] ved å bruke øvre, nedre, venstre eller høyre side, og trykk deretter på i midten.
  • Midnatt indikeres som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
 6. Gjenta trinn 4 og 5 for å stille inn andre elementer, og velg deretter [Enter] og trykk påi midten.
  • Du kan avbryte innstillingen av dato og klokkeslett ved å trykke på MENU-knappen.

Merknad

 • Dette kameraet har ikke en funksjon for å sette datoen på bildene. Du kan sette datoen på bildene og deretter lagre og skrive dem ut ved å bruke PlayMemories Home.
 • Hvis innstillingen av dato og klokkeslett avbrytes halvveis, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett hver gang du slår på kameraet.