Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Ta bilder av deg selv med berøringsoperasjoner (Selvportrett/-utløser)

Du kan endre vinkelen på skjermen og ta et selvportrett mens du følger med på skjermen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Selvportrett/-utløser] [På]
 2. Vipp skjermen ca. 180° oppover.

  • Still inn [Fokusmodus] på en annen modus enn [Manuelt fokus]. Berøringslukkerfunksjonen kan ikke brukes hvis [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus]-modus.
  • Selv om [Inns. berøringsop.] er stilt inn på [Berøringsfokus], kan du bruke berøringslukkerfunksjonen hvis du vipper skjermen ca. 180° oppover.
 3. Rett objektivet mot deg selv, komponer bildet og berør så motivet på skjermen.
  Produktet tar et stillbilde etter tre sekunder.

Merknad

 • [Berøringsutløser]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når [Scenevalg] er stilt inn på [Nattscene]
  • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser]
  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus]
  • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt]
  • Ved bruk av digital zoom
 • Du kan ikke ta bilder med [Berøringsutløser] med applikasjoner som er lastet ned fra nettstedet.