Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Det går inte att skicka filmer till en smartphone.

  • Det går inte att skicka XAVC S-filmer till en smartphone.
  • Det går inte att skicka AVCHD-filmer till en smartphone. Ställ in punkten [Filformat][MP4] för att spela in filmer.