Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Intelligent auto

Produkten analyserar motivet så att det går att ta bilder med lämpliga inställningar.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fotoläge] [Intelligent auto].
  2. Rikta kameran mot motivet.
    När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.

  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

  • Den här produkten kan inte känna igen scentypen när man tar bilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
  • Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.