Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Angående scenigenkänning

Scenigenkänning används i lägena [Intelligent auto] och [Bättre autojustering].

Denna funktion gör det möjligt för produkten att automatiskt upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder.

Scenigenkänning:

Ikoner och guidemeddelanden som (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt), (Nattmotiv), (Motljusporträtt), (Motljus), (Landskap), (Makro), (Strålkastare), (Låg belysning), (Nattmotiv med ett stativ) eller (Handskymning) visas.

Bildbehandling:

Kontinuerlig tagning, Långsam synkr., Auto HDR, Dagsljussynkr., Långs. slutare, Handskymning

OBS!

  • När [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Av], upptäcks inte scener av typ [Porträtt], [Motljusporträtt], [Nattporträtt] eller [Barn].