Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Specialknappinst.

Genom att ställa in funktioner för olika knappar går det att göra manövrer snabbare genom att sedan trycka på de knapparna medan tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] → välj funktion för önskad knapp.

OBS!

  • Somliga funktioner går inte att ställa in för somliga knappar.