Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Ögon-AF

Kameran ställer in skärpan på motivets ögon medan man håller knappen nedtryckt.

 1. MENU (Anpassade inställningar)[Specialknappinst.] → ställ in [Ögon-AF]-funktionen för önskad knapp.
 2. Rikta kameran mot en persons ansikte, och tryck på den knapp som [Ögon-AF]-funktionen är inställd för.
 3. Håll den knappen intryckt medan du trycker på avtryckaren.

OBS!

 • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att kameran inte kan ställa in skärpan på motivets ögon. I så fall avkänner kameran ansikten och ställer in skärpan på ett ansikte.
 • Om kameran inte kan upptäcka något ansikte, går det inte att använda [Ögon-AF]-funktionen.
 • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att [Ögon-AF]-funktionen inte går att använda, som t.ex. när punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] eller [Manuellt fokus], osv.
 • Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar ordentligt i följande fall:
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • När motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställd på den personen.

Tips

 • När kameran ska ställa in skärpan på ögon och punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [På], visas en avkänningsram runt ansiktet efter det att den har visats runt ögonen. När punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Av], visas en avkänningsram runt ögonen under en viss tid.

OBS!

 • Det går inte att ställa in [Ögon-AF]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].