Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Red. enhetsnamn

Det går att ändra enhetsnamnet under Wi-Fi Direct.

  1. MENU(Trådlös) → [Red. enhetsnamn].
  2. Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet → [OK].