Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

AF På

Det går att ställa in skärpan med hjälp av valfri knapp i stället för att trycka ner avtryckaren halvvägs. Inställningarna för punkten [Fokusläge] används.

  1. Välj önskad knapp och ställ in [AF På]-funktionen för den knappen med hjälp av MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.].
  2. Tryck på den knapp som [AF På]-funktionen är inställd för under tagning med autofokus.

OBS!

  • Det går inte att ställa in [AF På]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].