Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Film

Det går att ställa in slutartiden och bländaren på önskade inställningar vid filminspelning. Det går även att kontrollera bildvinkeln före tagningen.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fotoläge][Film].
  2. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.
    • Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) automatiskt inställd. Övriga inställningar går att justera för hand och inställningarna hålls kvar i minnet.

Bländarprioritet:
Används för att filma efter att ha ställt in bländaren för hand.

Slutarprioritet:
Används för att filma efter att ha ställt in slutartiden för hand.

Manuell exponering:
Används för att filma efter att ha ställt in exponeringen (både slutartiden och bländaren) för hand.