Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Filminspelning

Det går att spela in filmer genom att trycka på MOVIE-knappen.

  1. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.

  2. Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

OBS!

  • Om du själv vill ställa in slutartiden och bländaren på önskade inställningar, så ställ in tagningsläget på (Film).
  • Om man använder funktioner som zoomen medan man filmar kommer användningsljud från produkten med i inspelningen. Det kan hända att ljudet av MOVIE-knappen kommer med i inspelningen när man trycker på MOVIE-knappen för att avsluta inspelningen.
  • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för närmare detaljer om hur länge det är möjligt att filma åt gången. När filminspelningen tar slut går det att starta om inspelningen genom att trycka på MOVIE-knappen igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten beroende på produktens eller batteripaketets temperatur.
  • Det kan hända att ljud från axelremsöglorna (de trekantiga hakarna) kommer med i inspelningen beroende på användningsförhållandena.