Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Situationer som den här produkten har svårt att hantera

Somliga funktioner på den här produkten går inte att utnyttja till fullo i vissa fall.
Om du tar bilder under följande sorters förhållanden, så antingen komponera om bilden eller byt tagningsläge, och ta sedan om bilderna.

Svag belysning

 • Panorering
 • Lås på AF

Väldigt stark belysning

 • Lås på AF

Varierande belysningsgrad

 • Lås på AF

Flimrande belysning

 • Panorering

Motiv som är för nära produkten

 • Panorering

Motiv med stora rörelser eller motiv som rör sig för snabbt.

 • Bättre autojustering
 • Panorering
 • Auto HDR
 • Lås på AF

Motiv som är för små eller för stora

 • Panorering
 • Lås på AF

Scener med dålig kontrast, som t.ex. himlen eller en sandstrand

 • Panorering
 • Bättre autojustering

Scener som ändrar sig hela tiden, som t.ex. ett vattenfall

 • Panorering
 • Bättre autojustering