Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Bilden är inte skarp.

  • Motivet är för nära. Kontrollera objektivets närgräns.
  • Den omgivande belysningen är för svag.
  • Motivet som du tar bilder på är svårt att ställa in skärpan för med autofokus. Använd [Flexibel punkt]-läget eller det manuella skärpeinställningsläget för tagningen.